Inscripció soci

(pdf)

 

Inscripció

(pdf)

 

Autoritzacions

(pdf)

Inscripcions a l’Escola de Futbol Arbucienca (EFA)

 

Descarrega't des d'aquí mateix els formularis per fer-te soci o per inscriure't a l'EFA i retorna'ls degudament emplenats per formalitzar la teva inscripció.

 

Moltes gràcies!!!

 

La junta

 

 

Matriculacions i mensualitats:

 

MATRÍCULA

(50 €) per a tots els alumnes nous equival a la quota de soci. Per a la resta de quotes hi ha una sola modalitat.

La quota de soci de l’escola es cobrarà un cop l’any i es un total de 50 euros.

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR PELS ALUMNES.

Per a la confecció de les fitxes federatives, tots els alumnes hauran d'entregar: per correu electrònic i amb paper imprès el DNI, targeta sanitària i una fotografia de carnet.

Aquesta documentació s' haurà d'entregar a la primera setmana d'entrenaments a l'oficina de l'escola de futbol i al correu electrònic coordinador@efa.cat

 

La quota de socis / inscripció es cobrarà el mes d'octubre i sempre que comenci un nou jugador: 50 €

El carnet d'activitat física (CAF) es cobrarà el mes de gener: 10 €

 

 

Aquesta modalitat s'abonarà amb transferència abans del dia 5 del mes corresponent.

Es recorda que els rebuts tornats del banc suposaran un increment de 3 € a la quota del mes següent.

Els alumnes que no es troben al corrent dels pagaments durant dos mesos no podran entrenar amb els seus equips ni disputaran els partits.

NOTA: L’equip femení sènior mes gran de 18 anys futbol 11 té un règim econòmic diferent.

 

 

contacte

campus

CT

CM