Del 26 de juny al 28 de juliol

i del 28 d'agost al 8 de setembre

 

Amb la col·laboració de jugadors de 1a i 2a divisió

INSCRIPCIONS

Vè CAMPUS

2017

Podeu formalitzar la inscripció de les següents maneres:

 

Des de la Secretaria de l'EFA

De dilluns a divendres de 18,00 a 20,00 h

Tel. 608 396 801

 

Emplenant aquest formulari*

 

Places Limitades

contacte

campus

CT

CM

* Per completar la inscripció és imprescindible realitzar un ingrés o transferència a aquest número de Compte del Banc de Sabadell

ES14 0081 0429 52 0001113215

 

 

Dades del nen/a

Enviando formulario...

El servidor ha detectado un error.

Formulari enviat correctament.

Dades del pare, mare o tutor

Assistència

Preus

Podeu consultar els preus aquí

**Autorització:

 

Autoritzo al meu fill/a a prticipar al Vè Campus de Futbol EFA 2017 que tindrà lloc al Camp Municipal d'Esports de Can Pons d'Arbúcies.

 

Manifesto que l'estat de salut del meu fill/a és ADEQUAT per a la pràctica esportiva i altres activitats físiques.

 

Renuncio a exigir qualsevol responsabilitat a la direcció o als monitors del Campus per tot tipus de lesió que es pugui produir sota el control dels monitors dins els horaris del Campus.

 

Dono permís als responsables del Campus per prendre mesures de primera necessitat en cas del que el meu fill/a no respecti les normes bàsiques de convivència.

 

Dono conformitat a l'ús de les imatges preses del meu fill/a durant les activitats realitzades al Campus.